Aviso Legal

AVISO LEGAL E TERMOS DE USO

Neste espazo, a perosa USUARIA, poderá atopar toda a información relativa aos termos e condicións legais que definen as relacións entre as persoas usuarias e nós como responsables desta web. Como usuario/a, é importante que coñezas estes termos antes de continuar a túa navegación. UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S. L. Como responsable desta web, asume o compromiso de procesar a información dos/as nosos/as usuarios/as e clientes con plenas garantías e cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recompilación e uso dos datos persoais das nosas persoas usuarias.

Esta web, por tanto, cumpre rigorosamente co RGPD (REGULAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter persoal) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantías dos dereitos dixitais

CONDICIÓNS XERAIS DE USO

As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluíndo o mero acceso) das páxinas da web, integrantes do sitio web de artellandofeminismo.gal incluídos os contidos e servizos postos a disposición nelas. Toda persoa que acceda á web, artellandofeminismo.gal (“Usuario/a”) acepta someterse ás Condicións Xerais vixentes en cada momento do portal artellandofeminismo. gal.

DATOS PERSOAIS QUE SOLICITAMOS E COMO O FACEMOS

Ler Política de Privacidade.

COMPROMISOS E OBRIGACIÓNS DOS/AS USUARIOS/AS

O/a Usuario/a queda informado/a, e acepta, que o acceso á presente web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con artellandofeminismo. gal.

Desta forma, a persoa usuaria comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.

Queda prohibido o uso da web, con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

Respecto dos contidos desta web, prohíbese a súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares; Calquera vulneración dos dereitos do prestador ou dos lexítimos titulares; A súa utilización para fins comerciais ou publicitarios.

Na utilización da web, artellandofeminismo. gal, o/a Usuario/a comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos de artellandofeminismo.gal ou de terceiros/as ou que puidese danar, inutilizar ou sobrecargar o portal ou que impedise, de calquera forma, a normal utilización da web.

Con todo, o/a Usuario/a debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos na internet non son enteiramente fiables e que, por tanto artellandofeminismo.gal non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do/a Usuario/a ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Os datos persoais comunicados pola persoa usuaria a artellandofeminismo.gal poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a artellandofeminismo.gal, asumindo esta todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos. A comunicación entre as persoas usuarias e artellandofeminismo.gal utiliza unha canle segura, e os datos transmitidos son cifrados grazas a protocolos a https, por tanto, garantimos as mellores condicións de seguridade para que a confidencialidade dos usuarios estea garantida.

RECLAMACIÓNS

artellandofeminismo.gal informa que existen follas de reclamación ao dispor de usuarios/as e clientes. O/A Usuario/a poderá realizar reclamacións solicitando a súa folla de reclamación ou remitindo un correo electrónico a contacto@artellandofeminismo.gal indicando o seu nome e apelidos, o servizo e/ou produto adquirido e expoñendo os motivos da súa reclamación.

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLITOS

Por se pode ser do teu interese, para someter as túas reclamacións podes utilizar tamén a plataforma de resolución de litixios que facilita a Comisión Europea e que se atopa dispoñible na seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Final del formulario

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de artellandofeminismo. gal.

O/A usuario/a comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de artellandofeminismo. gal. O/A usuario/a coñece e acepta que a totalidade do sitio web, contendo sen carácter exhaustivo o texto, software, contidos (incluíndo estrutura, selección, ordenación e presentación dos mesmos) podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexida por marcas, dereitos de autor e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais nos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España.

No caso de que unha persoa usuaria ou un/unha terceiro/a consideren que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual pola introdución dun determinado contido na web, deberá notificar dita circunstancia a artellandofeminismo.gal indicando:

  • Datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente infrinxidos, ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación a presente un terceiro distinto do interesado.
  • Sinalar os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual sinalados e declaración expresa na que o interesado responsabilízase da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

ENLACES EXTERNOS

As páxinas da web artellandofeminismo. gal, podería proporcionar ligazóns a outros sitios web propios e contidos que son propiedade de terceiros/as. O único obxecto das ligazóns é proporcionar ao/á Usuario/a a posibilidade de acceder ás devanditos ligazóns. artellandofeminismo.gal non se responsabiliza en ningún caso dos resultados que poidan derivarse ao/á Usuario/a por acceso ás devanditos ligazóns.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O/a Prestador/a non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

  • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web, ou dos seus servizos e contados.
  • A existencia de virus, programas maliciosos.
  • O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal.
  • A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos ao dispor dos usuarios no sitio web.
  • O/A prestador/a non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos que puidesen dimanar do uso ilegal ou indebido da presente páxina web.

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Con carácter xeral as relacións entre artellandofeminismo.gal cos/coas Usuarios/as dos seus servizos telemáticos, presentes nesta web atópanse sometidas á lexislación e xurisdición españolas e aos tribunais.

CONTACTO

No caso de que calquera Usuario/a tivese algunha dúbida acerca destas Condicións legais ou calquera comentario sobre o portal artellandofeminismo.gal, por favor diríxase a contacto@artellandofeminismo.gal

De parte do equipo que formamos UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S. L agradecémosche o tempo dedicado en ler este Aviso Legal.

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usabilidade. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies